Andra intressen än att cykla

Vår blogg har stort fokus på cyklar, cykeltävlingar och allt inom cykling, men vi vill även ta upp andra saker som intresserar oss, som skriver denna blogg! Vi har bland annat fått upp ögonen för ett nytt sätt att investera, och det är inte fel att se till att höja sitt sparkapital genom en god investering. Via SIG eller Svenska Investeringsgruppen kan man syssla med alternativa investeringar i fastigheter. Detta sätt gör att man får en hög avkastning genom att placera sitt sparkapital på ett bra sätt. Att investera i just fastigheter, är mindre riskfyllt än börsen och det ger även en högre avkastning än vad banken ger dig!.

Tillväxt och frihet med SIG

Svenska Investeringsgruppen gör det enkelt för dig att få möjligheten till en ekonomisk tillväxt och frihet. Att du kan öka dina tillgångar, utan att behöva lägga in så mycket pengar från start. Om du ser till att placera minst en fjärdedel av ditt sparkapital i tillgångar som är reala liksom fastigheter är, så kommer du göra en god investering. Detta på grund av:

  • Risken är låg om man jämför med andra sparplaceringar
  • Avkastningen är jämförelsevis hög
  • Du kan placera så lite som 200 000 kronor i fastigheter

Alternativa fastighetsplaceringar

Svenska Investeringsgruppen har kommit upp sig rejält på den svenska finansmarknaden just nu och SIG är faktiskt ledande i Sverige när det kommer till just alternativa fastighetsplaceringar. Besök investeringsgruppen.com så får du hjälp med hur just du kan investera!

30 Oct 2015